W kwietniu, Miesiącu Świadomości Autyzmu, organizacje zrzeszone w Porozumieniu Autyzm-Polska będą prowadziły kampanię na rzecz dorosłych osób z autyzmem pod hasłem „Autyzm. Nie możemy czekać”. Głównym elementem kampanii jest petycja, adresowana jest do Premiera, Prezydenta, Marszałków Sejmu i Senatu, dotycząca mieszkania, pracy i aktywności dorosłych osób z autyzmem. Można ją przeczytać i podpisać na stronie petycjeonline.com:
https://www.petycjeonline.com/autyzm_nie_moemy_czeka_petycja_w_sprawie_dorosych_osob_z_autyzmem
Pełny tekst petycji z podpisami przedstawicieli wszystkich 30 organizacji członkowskich z całej Polski, zamieszczamy także poniżej. Podpisy pod petycją będziemy zbierali przez cały kwiecień.
Będziemy także zamieszczali w mediach społecznościowych apele rodziców o rozwiązania prawne, które zapewnią dobre życie dorosłym osobom z autyzmem także po śmierci opiekujących się nimi członków rodziny. Zachęcamy wszystkich do włączania się do naszej kampanii. Działamy wspólnie, bo chcemy być skuteczni. Chcemy, żeby efektem kampanii były zmiany ustawowe, które zakończą cierpienie tysięcy polskich obywateli z autyzmem. W Porozumieniu Autyzm-Polska mamy doskonałych ekspertów, wiemy, jak rozwiązywać problemy ludzi z autyzmem.
Opracowaliśmy m.in. koncepcję Wspólnot Domowych – kameralnych miejsc zamieszkania dla osób z autyzmem:
https://autyzmpolska.org.pl/koncepcja-wspolnoty-domowej-dla-doroslych-osob-z-autyzmem-rekomendacja-porozumienia-autyzm-polska/

TEKST PETYCJI POROZUMIENIA AUTYZM-POLSKA:
Do Premiera, Prezydenta, Marszałków Sejmu i Senatu, do wiadomości Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Autyzm. Nie możemy czekać!
Czekamy już wiele lat. My i nasze dzieci. Starzejemy się razem z nimi. Boimy się o ich przyszłość. System wsparcia, jaki mamy w Polsce nie gwarantuje, że będzie ona bezpieczna. System wymaga pilnych zmian. W Porozumieniu Autyzm-Polska dobrze wiemy, jakie zmiany są konieczne, i apelujemy o nie od dawna. A dziś – w kwietniu, Miesiącu Świadomości Autyzmu, my się ich po prostu domagamy.
Żądamy miejsc do godnego życia dla dorosłych osób z autyzmem. Wielkie domy pomocy społecznej są dla nich koszmarem, który kończy się często fizycznym okaleczeniem i przedwczesną śmiercią. Konieczne są kameralne miejsca zamieszkania, Wspólnoty Domowe. Opracowaliśmy ich koncepcję, jest gotowa.
Żądamy także wsparcia pracy dla osób z autyzmem. U naszych zachodnich i północnych sąsiadów potrafią ją zapewnić. Dorosły człowiek, jeśli tylko może, powinien pracować. Jeśli nie jest w stanie, trzeba zapewnić mu wsparcie pozwalające na rehabilitację i aktywne, rozwijające go spędzanie czasu.
Porozumienie Autyzm-Polska zrzesza 30 organizacji działających na rzecz osób z autyzmem. Większość z nich założyli rodzice osób ze spektrum. Dobrze wiemy, że osoby z autyzmem nie mogą dłużej czekać na odpowiednie wsparcie i bezpieczną przyszłość. Wiemy, co trzeba zmienić, znamy dobre przykłady z innych krajów europejskich.
Domagamy się:
• zapewnienia stabilnego i adekwatnego do potrzeb, zapisanego ustawowo wsparcia mieszkalnictwa dla osób, które nie są w stanie żyć samodzielnie, w tym dla osób z autyzmem;
• zapewnienia stabilnego i adekwatnego do potrzeb, zapisanego ustawowo wsparcia pracy i aktywności tych osób.
Hasło tegorocznej kampanii Porozumienia w Miesiącu Świadomości Autyzmu brzmi: „Autyzm. Nie możemy czekać”.
My, rodzice, nie możemy dłużej czekać. Czas na decyzje rządzących.

Poparcia udzielają:
Michał Wroniszewski – Przewodniczący Zarządu Porozumienia AUTYZM-POLSKA
Małgorzata Rybicka – Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym w Gdańsku,
Wiceprzewodnicząca Zarządu Porozumienia AUTYZM-POLSKA
Edward Bolak – Wiceprzewodniczący Zarządu Porozumienia AUTYZM-POLSKA
Sebastian Cycuła – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem w Zielonej
Górze, Członek Zarządu Porozumienia AUTYZM-POLSKA
Bogumiła Dudkowska-Bronecka – Wiceprezes Zarządu Głównego Krajowego Towarzystwa Autyzmu,
Członek Zarządu Porozumienia AUTYZM-POLSKA
Agnieszka Haremska – Członek Zarządu Porozumienia AUTYZM-POLSKA
Karolina Bajer – Prezes Zarządu, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Białymstoku, Marcin
Kruhlej – Wiceprezes Zarządu
Grażyna Bałza vel Betuza – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych
KRASNAL, Warszawa
Izabela Broczkowska – Prezes Zarządu Fundacji SYNAPSIS, Warszawa
Anna Chwałek – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Młodzieży i Dzieciom Autystycznym oraz Młodzieży i
Dzieciom o Pokrewnych Zaburzeniach „Wspólny Świat” w Białej Podlaskiej
Bożena Fryc – Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Osobom z Autyzmem MADA, Nowy Sącz
Barbara Górna-Bryzek – Prezes Zarządu, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w Bielsku-
Białej, Marek Hoffmann – Wiceprezes Zarządu, Rozetta Michnik – Członek Zarządu, Joanna Gil –
Członek Zarządu, Katarzyna Gala – Członek Zarządu
Małgorzata Jabłońska – Prezes Stowarzyszenia Towarzystwo Autyzmu w Toruniu
Monika Kłeczek – Przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem
Aspergera i Zaburzeniami Pokrewnymi AS, Bielsko-Biała, Adam Wrzesiński – Wiceprezes
Adam Kompowski – Prezes Zarządu Fundacji Dom Autysty w Poznaniu, Hanna Barełkowska,
Wiceprezes Zarządu, Marlena Nowicka-Kompowska, Członek Zarządu
Katarzyna Kowalska – Prezes Fundacji Być jak inni w Ciechanowie, Małgorzata Kowalska, Zastępca
Prezesa, Joanna Sadowska, Członek Zarządu
Krystyna Kobel Buys – Prezes Stowarzyszenia Świętego Celestyna, Mikoszów
Elżbieta Krysiewicz – Członek Zarządu Fundacji Oswoić Świat, Białystok
Urszula Kubicka-Formela – Prezes Zarządu, Fundacja Niebieski Szlak, Gdynia
Jan Maciejowski – Prezes Zarządu Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Krakowie, Beata
Nowak, Wiceprezes Zarządu, Grażyna Dybał, Skarbnik Zarządu
Jerzy Michno – Przewodniczący Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom o
Podobnych Zaburzeniach w Rozwoju, Olsztyn
Iwona Mróz – Prezes, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Lublinie
Romana Olkiewicz – Prezes Zarządu Oddziału, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie
Małgorzata Paciejewska-Sokołowska – Wiceprezes Zarządu Oddziału, Krajowe Towarzystwo Autyzmu
Oddział w Szczecinie, Prezes Zarządu Głównego Krajowego Towarzystwa Autyzmu
Paulina Papka – Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Kielcach, Przewodnicząca
Alina Perzanowska – Prezes Zarządu Fundacji Wspólnota Nadziei, Kraków
Agata Pieniążek – Prezes Stowarzyszenia Solis Radius, Rzeszów
Anna Prokopiak – Prezes Zarządu Fundacji Alpha, Lublin
Anna Rozetti Prezes Zarządu, Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Łodzi
Katarzyna Rybicka – Wiceprezes Fundacji Autyzm Up, Kraków
Elżbieta Sobolewska – Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu „Uczymy się żyć razem” w Opolu
Gabriela Strąk – Prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym SPONiA,
Węgrów, Urszula Krasnodębska – Wiceprezes, Katarzyna Gierej – Członek Zarządu, Iwona Zarzycka –
Członek Zarządu, Jolanta Osiadacz – Członek Zarządu, Małgorzata Krynicka – Pełnomocnik Zarządu
Alicja Winiszewska – Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu, Wrocław
Aneta Wojciechowska – Przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO, Poznań